شرکت نمایشگاهها و همایشهای هفتواد

برگزاری نمایشگاهها وهمایشهای تخصصی

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها

برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاهی

برگزاری دوره های تخصصی مدیریت

نمایشگاههای مجازی

مشاوره های نمایشگاهی

نمایشگاه مجازی کرمان

لوگوی نمایشگاه مجازی

راه اندازی اولین وب سایت اختصاصی نمایشگاههای مجازی کرمان

اولین نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان کرمان

مهرماه 1399

www.kvfairs.ir

آخرین اخبار :
  • بروز رسانی سایت هفتواد در حال انجام است
  • طراحی و اجرای وب سایت اختصاصی نمایشگاههای مجازی استان کرمان
  • برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنایع دستی
  • برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان

پروژه ها هفتواد

برنامه های اجرایی توسط شرکت هفتواد