IMG-LOGO
آخرین خبر ها: برگزاری نمایشگاههای مجازی اطلاعیه در رابطه با برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان برگزاری سومین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در قشم

اولین نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان

10 مرداد - 1398 مکان: www.kvfairs.ir
IMG

فراخوان

برای اولین بار در کشور توسط شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد وب سایت تخصصی برگزاری نمایشگاهها بصورت مجازی رونمایی شد


قوانین و مقررات

نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان دومین نمایشگاهی است که در دامنه برگزاری نمایشگاههای مجازی کرمان تحت عنوان www.kvfairs.ir  برگزار می گردد

بعد از شرایط بوجود امده بدلیل شیوع ویروس کووید 19 و عدم امکان برگزاری نمایشگاههای فیزیکی با بازدید کننده عام در حال حاضر و در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی آنلاین شرکت نمایشگاهها وهمایشهای عفتواد اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان نموده است